AKTUALIZÁCIA: Program a Covid podmienky v sekcii PROGRAM
Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Klinika úrazovej chirurgie Slovenskej zdravotníckej univerzity
a Univerzitnej nemocnice Bratislava
pod záštitou
medicínskeho riaditeľa UNB MUDr. Alexandra Mayera, PhD., MPH, MHA

TRAUMA 2021

XXIII. slovenský kongres úrazovej chirurgie
XVII. bratislavské traumatologické dni Miloša Brixa
Slovenská zdravotnícka univerzita Univerzitná nemocnica bratislava SLS SkMA
Miesto konania
 • Hotel Kormorán, Šamorín – Čilistov
Termín konania
 • st 22. – pi 24. september 2021
Prezident kongresu
 • Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
Vedecký sekretár kongresu
 • Prof. MUDr. Jiří Látal, CSc.
Vedúci organizačného výboru KÚCh SZU a UNB
 • MUDr. Michal Magala, PhD., MPH
 • PhDr. Lucia Andelová
Členovia organizačného výboru KÚCh SZU a UNB
 • MUDr. Július Baka
 • MUDr. Jozef Barinka, PhD.
 • MUDr. Richard Demovič, PhD., MPH, MHA
 • MUDr. Alan Dostál, PhD.
 • MUDr. Tomáš Heger, PhD., MPH, MHA
 • MUDr. Peter Jacko, PhD.
 • MUDr. Miroslav Kilian, PhD.
 • MUDr. Peter Malinovský, PhD., MHA, MPH
 • MUDr. Jozef Sabol, MHA
 • MUDr. Pavel Šimkovič, PhD.
 • MUDr. Ladislav Veselý, PhD.