Kredity

Podujatie je zaregistrované do systému kontinuálneho vzdelávania ARS CME.

Počet kreditov podla dĺžky odborného programu:

  • lekári 11 kreditov,
  • sestry 7 kreditov,
  • autor prednášky 10 kreditov,
  • prví dvaja spoluautori po 5 kreditov.

Potvrdenia o účasti budú vydávané v piatok 24. septembra 2021.