Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na účet spoločnosti WISE BUSINESS 2.0 s.r.o. vedeného v ČSOB. VS, KS, ŠS nie sú potrebné, do poznámky prosíme uviesť meno a priezvisko účastníka na priradenie platby.

Účastníci z Českej republiky a ostatných štátov môžu zaplatiť registračný poplatok na mieste.

Za výnimočných okolnosti potreby stornovať poplatky nás kontaktujte.

Lekári
  • 70 € (prihlásenie a platba do 15.9.2021)
  • 90 € (prihlásenie a platba od 16.9.2021 a na mieste)
Sestry
  • 10 € (prihlásenie a platba do 15.9.2021)
  • 15 € (prihlásenie a platba od 16.9.2021 a na mieste)
Aktualizovaný správny IBAN
SK43 7500 0000 0040 2149 3754
Ospravedlňujeme sa za nedorozumenie a prvotný nesprávny IBAN (zámena koncových číslic), ktorý bol uvedený aj v prvej informácii, ktorá smerovala všetkým pracoviskám. Veríme, že vzniknuté problémy s platbou vyriešime a nikoho od účasti neodradia. Ďakujeme za pochopenie.