Témy kongresu

Vážené kolegyne, kolegovia, priatelia traumatológie,

nedávna doba nám priniesla množstvo negatív a situácií, ktoré sme poznali dosiaľ len z kníh a televízie. Intenzívne sme si uvedomili, čo pre nás znamená zdravie, rodina a práca v normálnych podmienkach. So zlepšenou epidemiologickou situáciu sme sa rozhodli neotáľať a už raz odložený kongres realizovať. Času nie je nazvyš, napriek tomu veríme, že sa Vám podarilo využiť čas pandémie aj na spracovávanie svojich výsledkov, radi sa prídete na s nami o ne podeliť a že sa nám v rekordnom čase podarí priniesť kvalitný odborný program. Okrem neho vsádzame na nové miesto v nive Dunaja s krásnym areálom, bohatú účasť po dlhej odmlke a priateľskú atmosféru, ktorú dokáže náš kolektív pre všetkých vytvoriť.

Srdečne pozývam Vás – lekárov a sestry, ktorí sa podieľate na ošetrení úrazového pacienta, na 23. kongres úrazovej chirurgie a teším sa na Vašu prítomnosť.

Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

Témy kongresu
Pre lekárov
(štvrtok, piatok)
  1. Poranenia horného konca femuru
  2. Dutinové poranenia
  3. Pseudoartrózy a poruchy hojenia
  4. Varia
Pre sestry
(štvrtok)
  1. Ošetrovateľský manažment komplikácií liečby zlomenín
  2. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť pri zlomeninách horného femuru
  3. Varia
Sprievodný program
  • Stredu večer privítanie účastníkov v kongresovom hoteli.
  • Štvrtok po odbornom programe netradičná zážitková prezentácia knihy Princípy chirurgie v exteriéri hotela na námornícky spôsob.